Taastuvenergia Eestis

  Taastuvenergia lahenduste osatähtsus Eestis on juba aastaid suur, kuigi Eesti ei ole veel IRENA liige. Veejõujaamad, tuulepargid, aga samuti päikeseenergia on valdkonnad, millega teadusasutused ning ka ettevõtted tegelevad, et saavutada eesmärk kasutada taastuvenergiat. Käesoleval koduleheküljel tutvustatakse lahendusi taastuvenergia valdkonnas, mis on osaliselt leiutatud või rakendatud Eestis aga samuti, mida võiks tulevikus leiutada ja rakendada.

  Tähtis etapp siinkohal on seminar, kus tutvustatakse avalikke lahendusi ja suundi.

   

   

  Seminar:

  Seminaril tutvustatakse kontseptsioone koos nende majandusliku otstarbekusega ja ka lahendusvõimalustega, kuidas saaks kindlustada kiireid tulemusi rakendamisel. Põhiidee ei ole suurte tehnoloogiliste tuuleparkide ja aatomireaktorite toetamine, mille mõju kliimale on vägagi küsitav, vaid detsentraalne energiaga varustamine (elekter ja soojus), kuna nendel on suured paindlikkuse ja teisaldatavuse selged eelised. Esitletavad kontseptsioonid:

  - biogaasi kompakttehnoloogia

  - tõhus energia pikaajaline salvestamine

  - vaiksete tuuleturbiinide tootmine

   

   

  Programm

  Seminaari asukoht

Emule