Seminar: Estland als Testland

  Eesmärk:

  Eesmärk on koos erinevate huvigruppidega esitleda Eestit kui suure võimekusega head testimaad taastuva energia valdkonnas. Eesti on juba kuulus oma innovaatiliste IT ja biotehnoloogiliste lahenduste poolest ning tasapisi leiab oma koha Eestis ka taastuv energia. Siinkohal tasub nimetada mitte ainult tuuleparkide buumi, püüdlust kasutada mõistlikult veeenergiat ja mõtteid biogaasi tootmise teemadel, vaid ka päikeseenergiat, mille alal Eestis edukalt tegutsetakse. Pidades silmas poliitilist diskussiooni põlevkivi kasutamise lõpetamise üle, on väga vaja alternatiive, mis oleksid nii lühiajaliselt mõttekad kui ka pikaajaliselt jätkusuutlikud. Eesmärk on esitleda ja Eestis sisse seada teaduslikult välja töötatud rakendusi (niinimetatud 0-seeria lahendused), et Eesti oleks jätkuvalt juhtiv maa ka taastuva energia alal. Teaduslik uurimistöö on kulukas, aga Eestit testimaana kasutades luuakse võimalused kogeda vahetult uurimistöö rakendamist. Selle mõju tootvale tööstusele ja Eestis asuvatele uurimisasutustele on loomulikult lühiajaline, aga pikaajaliselt on sellel positiivne efekt elutingimustele (majanduslik, sotsiaalne ja looduslik) ja sellega ka Eesti inimestele ja nende järeltulijatele.

  Seminaaris tutvustatakse kontseptsioone ja nende majanduslikku kasu, aga näidatakse ka võimalikke realiseerimisviise, et neid oleks võimalik kiiresti rakendada. Põhiline raskuspunkt ei ole suurte tehnoloogiliste tuuleparkide ja aatomireaktorite toetamine, mille mõju kliimale on vägagi küsitav, vaid detsentraalne energiaga varustamine (elekter ja soojus), kuna sellel on eriti paindlikkuses ja teisaldatavuses selged eelised.

  Esitletavad kontseptsioonid:

  • biogaasi kompakttehnoloogia
  • tõhus energia pikaajaline salvestamine
  • vaiksete tuuleturbiinide tootmine

  Sihtgrupp:

  • otsustajad poliitikas (minister, riigikogu, vallaesindajad, erakonnad)
  • otsustajad tootvas tööstuses
  • otsustajad energiatootmises
  • otsustajad teaduses (Tartu ja Tallinna ülikoolid)
  • kapitalipoole otsustavad isikud (erainvestorid, fondid)

  Programm

  Seminari asukoht

  Registreerimine

  Kuigi osavõtumaksu me ei küsi, on registreerimine kohustuslik